گندمزار، ییلاق مریان، تالش

گندمزار ۱

موی تو، دشت گندمزار منه عشق بی تکرار منه چشماتو نبند چشاتو نگیر ازم اون خنده هاتو بزار تو چشمات

درخت، جنگل

درخت

بیایید از شوره زار خوب و بد برویم چون جویبار آیینه روان باشیم به درخت درخت راپاسخ دهیم و دو

جنگل بارانی

ﺑﺎﺭﺍﻥ ۱

ﺩﯾﺸﺐ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﺑﻮﺳﯽ ﺁﺑﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﯾﮑﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﭘﭻ ﭘﭻ ﮐﺮﺩ ﭼﮏ ﭼﮏ،

تنور

تنور

«تنور» گرم و بوی نان تازه عالمی دارد و در شب های مهتابی به روی ترت گندم نیمه شب ها

قلیان

قلیان

بیا به لحظه های وحشی خودمان برگردیم به جرعه های گس گرم چای به بانگ بی امان گنجشکان و ضیط