پاییز زرد و نارنجی و سرخ

پاییز و لحظه های پر از جاودانگی

پاییز زرد و نارنجی و سرخ

پاییز و لحظه های پر از جاودانگی
پاییز و یاد خاطره های گریزپا
پاییز و درد و با خود دنیا یکی شدن
پاییز و عشق و هوس های تیز پا
(اشرف گیلانی)
***
عکس: گیلان، ییلاق مریان، اطراف روستای سینه هونی، پاییز ۱۳۹۲