اردک ها و آلاچیق

اردکها و باران

اردک ها و آلاچیق

باغ باران خورده می نوشید نور
لرزشی در سبزه های تر دوید
او به باغ آمد درونش تابناک
سایه اش در زیر و بم ها ناپدید
شاخه خم می شد به راهش مست
(سهراب سپهری)
***
عکس: ‫‏باران‬ ۷ مرداد، روستای سینه هونی، ییلاق مریان، ‫‏تالش‬، ‫‏گیلان