رودخانه، ییلاق مریان، تالش

رودخانه

رودخانه، ییلاق مریان، تالش

من پر از نورم و شن
و پر از دار و درخت
پرم از راه از «پل» از «رود» از موج
پرم از سایه برگی در آب
چه درونم تنهاست
(سهراب سپهری)
———————
عکس: روستای سینه هونی، ییلاق #مریان، #تالش، #گیلان
خرداد۹۳