اقامتگاه ییلاقی پامچال

اجاره ویلا و سوئیت

اقامتگاه ییلاقی پامچال تالش مشتمل بر سه دستگاه ویلا و چهار سوئیت می باشد.

برخی تصاویر ویلاها به شرح زیر می باشد:

نمای داخل ویلا
نمای بیرونی ویلا

نمای داخلی ویلا

نمای داخلی ویلا

آشپزخانه

آشپزخانه

اتاق خواب

اجاره از اتاقک