درخت، جنگل

درخت

درخت، جنگل

بیایید از شوره زار خوب و بد برویم
چون جویبار آیینه روان باشیم به درخت درخت راپاسخ دهیم
و دو کران خود را هر لحظه بیافرینیم هر لحظه رها سازیم
برویم برویم و بیکرانی را زمزمه کنیم
(‫#‏سهراب_سپهری‬)
***
عکس: مرداد ۱۳۹۲، روستای سینه هونی، ‫ییلاق‬ ‫‏مریان‬، ‫‏تالش‬، ‫‏گیلان