گندمزار

گندمزار ۲

گندمزار

دلم از رقص گندمزار سرخوش
و از بوی خوش گندم بود شاد

از آن امواج نا آرام موزمون
که زلف زرد گندم داده بر باد

—————-
عکس: روستای سینه هونی، ییلاق #مریان، #تالش، #گیلان
خرداد۹۳