گندمزار، ییلاق مریان، تالش

گندمزار ۱

گندمزار، ییلاق مریان، تالش

موی تو، دشت گندمزار منه
عشق بی تکرار منه
چشماتو
نبند چشاتو نگیر ازم اون خنده هاتو
بزار تو چشمات عشق و ببینم
کنارت بشینم
—————-
عکس: روستای سینه هونی، ییلاق #مریان، #تالش، #گیلان
خرداد۹۳